Home

Beste bezoeker,
U bent van harte welkom op de site van de Hervormde wijkgemeente Het Anker te Bleiswijk. Leuk dat u een kijkje neemt. De belangrijkste reden dat wij deze site hebben ontwikkeld is dat wij geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag van de moderne communicatietechnologie gebruik maken om de boodschap van het heil in de Heere Jezus Christus bij de mensen bekend te maken.

Daarnaast is de website uitermate geschikt om de gemeente en andere belangstellenden te informeren over de geplande en te plannen activiteiten en een ideale gelegenheid voor clubs en commissies om zich te presenteren. Kijk gerust eens rond! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd een mailtje sturen naar onze webmaster en/of predikant. Zie daarvoor onze contact pagina
Het Anker...teken van hoop voor ons hart en leven. Die hoop is verankerd in Jezus Christus.

Corona - Bijwonen kerkdiensten - update
Door de aanpassing van de richtlijnen is het weer mogelijk om vanaf zondag 23 januari bezoekers uit te nodigen voor het bijwonen van de kerkdiensten. Het gaat weer zoals wij inmiddels gewend zijn. Degenen die zich hebben aangemeld worden per e-mail uitgenodigd. De middagdienst blijft vooralsnog op 15.30 u staan. Dit totdat er voor een langere termijn duidelijkheid ontstaat betreffende de regelgeving.
De kerkenraad heeft besloten dat ook al het verenigingswerk en de catechese weer van start kunnen. Dit betreft dus de jeugd en de volwassenen. Ook het reguliere huisbezoek is weer begonnen. We zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is.
Er wordt uiteraard wel van een ieder verwacht dat hij/zij zich aan de coronaregels houdt, dus:
- mondkapje op bij verplaatsingen;
- handen reinigen bij binnenkomst;
- 1,5 m afstand houden;
- één stoel afstand te houden tot andere huishoudens.

Live stream eredienst (LET OP: GEWIJZIGD)
De livestream van de eredienst is vanaf nu te bekijken via de knop "Kijk diensten" in het menu aan de linkerzijde van de website. Er wordt nu gebruik gemaakt van professionelere apparatuur en de uitzending vindt - net als bij het luisteren naar de dienst - plaats via Kerkdienstgemist.

Privacy verklaring van Gemeente Het Anker te Bleiswijk